Het ophalen en inkuilen van de struiken.

De nieuwe moestuinheg – 1