Het ophalen en inkuilen van de struiken.

De nieuwe moestuinheg – 1

De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.