Tagarchief: werkcoördinatoren

De werkcoördinatoren begeleiden de praktische uitvoering van het werk in de moestuin.

Werkcoördinatoren in de moestuin 2018

Werkcoördinatoren in de moestuin

Het team van werkcoördinatoren in de moestuin voor 2018 is uitgebreid: het zijn er maar liefst acht ! In alfabetische volgorde: André, Det, Dierdre, Lucy, Marga, Meral, Roel en Willy.

Werkcoördinatoren in de moestuin.

Werkverdeling

Er is voor 2018 ook een duidelijke werkverdeling gemaakt.
Een duo van coördinatoren is steeds verantwoordelijk voor het werk op een bepaalde dag van de week:

  • Voor de dinsdagavonden: Marga of Meral
  • Op de woensdagochtenden: André of Willy
  • En op de donderdagavonden: Det of Roel
  • Tot slot de zaterdagochtenden: Dierdre of Lucy

En verder:

  • één van beiden is steeds de coördinator op een bepaalde datum;
  • enkele werkmomenten op bijvoorbeeld feestdagen zijn komen te vervallen;
  • anders dan in voorgaande jaren is er in 2018 in het groeiseizoen in principe op íedere zaterdagmorgen een werkochtend.

Voor het volledige overzicht van werkmomenten in 2018: zie de moestuinagenda.